Onderdeel van Sagro Company

Waterbodem onderzoek

We zoeken het tot op de bodem uit!

Wij bieden cruciale inzichten in de bodem van waterlichamen, zoals rivieren, meren en kanalen, en speelt een sleutelrol bij het waarborgen van de veiligheid van mens en milieu. Ons proces omvat bemonstering, analyse en risicobeoordeling. Hiermee identificeren we niet alleen de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, maar evalueren we ook de mogelijke impact ervan op het milieu.

  • Vastellen bodemkwaliteit
  • Baggeren oppervlaktewater
  • Dempen oppervlaktewater
 
SMA-Milieu-water
DCIM100MEDIADJI_0003.JPG
SMA-waterbodem
SMA-waterbodem