Onderdeel van Sagro Company

Bodemonderzoek

Waar we grondig onderzoek doen naar de bodemkwaliteit

Bodemonderzoeken zijn een essentieel onderdeel van ons milieu advies, waarbij de kwaliteit en eventuele verontreiniging van de bodem worden geanalyseerd. Monsters worden genomen en geanalyseerd in een laboratorium om de aanwezigheid en concentratie van verontreinigende stoffen vast te stellen.

SMA-over-ons
SMA-boring
DCIM100MEDIADJI_0040.JPG
SMA-quickscan

Gedetailleerd inzicht

Met behulp van diverse technieken en methoden verkrijgen we gedetailleerd inzicht in de bodemkwaliteit. Op basis van de resultaten kunnen risico’s worden beoordeeld, saneringsplannen worden opgesteld en maatregelen worden genomen om de bodemkwaliteit te verbeteren:

  • Vastellen bodemkwaliteit
  • Grondwater kwaliteit
  • Bij aan- of verkoop
  • Bedrijfswijziging of –beëindiging
  • Vergunning aanvraag
  • Bestemmingsplanwijziging
  • Herinrichting locatie
  • Verontreiniging