Onderdeel van Sagro Company

Maart 2023

BIM modellen

Tussenkopje

Om clashes tussen de bouwonderdelen inzichtelijk te krijgen maken wij gebruik van BIM modellen. Hiervoor voegen wij verschillende data en 3D tekeningen samen in een coördinatiemodel.

Voor een project hebben wij de volgende informatie samengevoegd: puntenwolk van het bestaande maaiveld verkregen door een drone-meting, ontgravingsmodel van de rioolsleuven vanuit Civil3D, rioolontwerp in 3D en tenslotte het palenplan in 3D.

Deze informatie helpt ons om het ontwerpproces te optimaliseren. Zodat er een haalbaar uitvoeringsontwerp komt wat zo min mogelijk faalkosten in de uitvoering oplevert. Tevens is het een zeer geschikt middel voor een ontwerpoverleg met de projectleden.

Betekenis

BIM is de afkorting voor Building Information Modeling (letterlijke betekenis:  bouwinformatiemodellering). Het is het integrale proces van het creëren en beheren van informatie voor bouwprojecten.

Deel dit bericht: